Trang chủVideo Công GiáoThế Giới Nhìn Từ Vatican 15/11/2018: Cảnh giác nọc độc báo Ý trong vụ hài cốt tại Tòa Sứ Thần ở Rome

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/11/2018: Cảnh giác nọc độc báo Ý trong vụ hài cốt tại Tòa Sứ Thần ở Rome

• Câu chuyện bộ xương người tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Ý
• Bộ Ngoại Giao Pakistan nói Asia Bibi vẫn còn trong nước
• Các giáo sĩ cực đoan Pakistan trình bày trước thế giới một gương mặt thảm hại của Hồi Giáo
• Chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 cử hành ngày 1 tháng Giêng 2019
• Cảm tưởng của Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher về Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên
• Tổng thống Ukraine và Đức Thượng Phụ Đại Kết ký hiệp định về quyền tự trị của Chính Thống Giáo Ukraine
• Các nghị định nhìn nhận các phép lạ và các nhân đức anh hùng ngày 8 tháng 11, 2018

 

 VietCatholicNews