Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 05/11/2018: Tổng kết Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

Giáo Hội Năm Châu 05/11/2018: Tổng kết Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

• Bức Tâm Thư của các Nghị phụ Giám mục gửi Giới Trẻ.
• Tài Liệu Sau Cùng đã được thông qua
• Nội dung của Tài Liệu Sau Cùng
• Tổng Giám Mục Ái Nhĩ Lan nói: Tuổi trẻ cần sự nhất quán trong tín lý Công Giáo, không cần những thay đổi
• Nhận định về dự thảo Phúc Trình sau cùng của Thượng Hội Đồng tuổi trẻ năm 2018
• Phản ứng của Đức Thánh Cha và tổng thống Donald Trump về vụ tàn sát người Do Thái
• Viện Nghiên cứu Gia đình của Đại học Utah cho biết những phụ nữ có nhiều người tình là những người bất hạnh nhất trong đời sống hôn nhân
• Đại hội quốc tế các nữ tu Công Giáo và Phật Giáo

 

 VietCatholicNews