Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 22/10/2018: Biến cố đáng âu lo - Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Constantinople

Giáo Hội Năm Châu 22/10/2018: Biến cố đáng âu lo - Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Constantinople

• Đức Hồng Y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

• Chính Thống Giáo Nga đoạn giao với Tòa Thượng Phụ Constantinople

• Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô hoãn lại việc cấp quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine

• Tình trạng hiện nay của Chính Thống Giáo Ukraine

• Quan điểm của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô về khái niệm lãnh thổ giáo luật do Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa đưa ra.

• Lần thứ hai, chính phủ Đài Loan đưa ra lời mời Đức Thánh Cha Phanxicô thăm đảo quốc này

• Tình hình Giáo Hội Công Giáo tại Đài Loan

• Nhận định của Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher về Tài Liệu Làm Việc tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

 

VietCatholicNews