Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 23/07/2018: Đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Hoa

Giáo Hội Năm Châu 23/07/2018: Đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Hoa

• Đối thoại vẫn tiếp tục giữa Tòa Thánh và Trung Hoa

• Tiến trình chuẩn bị án phong Thánh cho nhà lãnh đạo Dòng Tên Pedro Arrupe đã bắt đầu.

• Tiểu sử Cha Pedro Arrupe

•Những bổ nhiệm quan trọng trong giáo triều Rôma những ngày sắp tới 

• Tình yêu là trung tâm điểm của đạo lý về gia đình

• Côn đồ nhà nước Nicaragua tấn công một Giám Mục

• Tổng thống Petro Poroshenko tái kêu gọi Chính Thống Giáo Ukraine độc lập với Mạc Tư Khoa

• Hiện tình các Giáo hội Chính thống tại Ukraine

 

VietCatholicNews