Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 05/02/2018: Ukraine cuộc chiến bị quên lãng

Giáo Hội Năm Châu 05/02/2018: Ukraine cuộc chiến bị quên lãng

• Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Thánh Sofia của người Công Giáo Đông phương Ukraine 

• Vài nét về Đức Hồng Y Josyp Slipyi là người đã xây dựng đền thờ Thánh Sofia tại Rôma 

• Vài nét về quốc gia Ukraine 

• Tòa Thánh công bố Tông Hiến Veritatis Gaudium của Đức Thánh Cha Phanxicô 

• Tòa Thánh thành lập phân khoa “Vui mừng và hy vọng” để nghiên cứu mối quan hệ giữa tư tưỏng Kitô giáo và tư duy thế tục 

• Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota 

• Ðức Thánh Cha tiếp 7 ngàn thành viên Hội Chữ Thập Ðỏ Italia 

• Sự dấn thân của Giáo hội vì người bệnh phong tại 5 châu lục

 

VietCatholicNews