Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 01/01/2018: Giáng Sinh trên thế giới

Giáo Hội Năm Châu 01/01/2018: Giáng Sinh trên thế giới

• Đức Thánh Cha lên tiếng về những cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Maradiaga

• Nữ Hoàng Anh nói về niềm tin Kitô của mình trong thông điệp Giáng Sinh

• Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân bão lụt ở Phi Luật Tân

• Kinh truyền tin lễ thánh Stephano tử đạo

• Bầu khí Giáng Sinh tại Thánh Địa

• Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Mosul sau khi được giải phóng khỏi tay bọn khủng bố Hồi Giáo IS

• Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Chile

• Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Peru

 

 VietCatholicNews