Trang chủVideo Công GiáoSuy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/5 - 6/6/2017: Câu chuyện thánh Piô Năm Dấu Thánh trừ quỷ

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 29/5 - 6/6/2017: Câu chuyện thánh Piô Năm Dấu Thánh trừ quỷ

• Chúa Giêsu chọn một tội nhân để chăn dắt đoàn chiên
• Làm chứng cho Chúa, cầu nguyện liên lỉ và sẵn sàng chịu sự bách hại
• Chân dung người mục tử tốt lành
• Lắng nghe thần khí
Bên cạnh đó là Câu chuyện thánh Piô Năm Dấu Thánh trừ quỷ

 

VietCatholicNews