Trang chủVideo Công GiáoThế Giới Nhìn Từ Vatican 27/04-03/05/2017: Dư âm chuyến đi đầy bất trắc của Đức Thánh Cha tại Ai Cập

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/04-03/05/2017: Dư âm chuyến đi đầy bất trắc của Đức Thánh Cha tại Ai Cập

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha trong tuần qua được nhiều người quan tâm vì tầm ảnh hưởng của chuyến tông du này đối với hòa bình thế giới, công cuộc đối thoại với Hồi Giáo và Giáo Hội Chính Thống Giáo Coptic. Ngoài ra, trong 18 chuyến tông du hải ngoại của Đức Thánh Cha, chuyến tông du này là chuyến đi rất nguy hiểm xét vì tình hình an ninh tại Ai Cập. Vì thế, chúng tôi đã có các phóng sự đặc biệt liên quan đến chuyến tông du này.
Trong chương trình này sau các bản tin về tình hình Giáo Hội tại Venezuela và nhận định của Đức Hồng Y Philippe Barbarin về cuộc bầu cử tại Pháp, chúng tôi sẽ có những bài tường thuật về các hoạt động quan trọng khác của Đức Thánh Cha tại Ai Cập.

 

VietCatholicNews