Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 31/05 –06/06/2016: Giáo Hội Nhật Bản kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử