Trang chủVideo Công GiáoThế Giới Nhìn Từ Vatican 26 – 01/06/2016: Armenia trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26 – 01/06/2016: Armenia trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

• Đức Thánh Cha kêu gọi các chuyên viên y khoa quy chiếu các giá trị nhân bản và kitô trong các sinh hoạt của mình.
• Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ tín hữu Công Giáo Đức sống kết hiệp với Chúa
• Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu “làm Thánh Thể” và “tự bẻ mình ra” cho tha nhân
• Việc giải quyết các xung đột trên thế giới bị nhiều thế lực ngăn cản
• Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh: đặt con người lên hàng đầu
• Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, khích lệ chấm dứt bạo lực, tha thứ hòa giải và xây dựng một nền văn minh hoà bình.
• Tổ Chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ Tài Trợ Cho Giáo Hội Trung Quốc
• Đại Hội Gia đình Công Giáo thế giới kỳ 9 tại Dublin
• Tình hình Armenia trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

 

VietCatholicNews