Trang chủVideo Công GiáoGiáo Hội Năm Châu 12 – 18/04/2016: Tông Huấn Amoris Laetitia và phản ứng trên thế giới

Giáo Hội Năm Châu 12 – 18/04/2016: Tông Huấn Amoris Laetitia và phản ứng trên thế giới

Chúng tôi xin dành chương trình này để tóm tắt mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia; tiếp đến là tường trình với quý vị và anh chị em một vài phản ứng của các nhà lãnh đạo Giáo Hội trên thế giới.

 

VietCatholicNews