Trang chủVideo Công Giáo

Video - Audio

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 25/04 - 01/05/2017: Câu Chuyện Trên Đường Emmaus

• Sống chứng nhân vâng theo ý Chúa
• Loan báo Tin Mừng trong khiêm nhường chứ không bằng quyền lực.
Bên cạnh đó là Câu Chuyện Trên Đường Emmaus.

Đức Thánh Cha khởi hành đi Cairo

Đức Thánh Cha phê bình chính sách Âu Châu về tị nạn

 ĐTC đề cao tầm quan trọng của các vị tử đạo và phê bình chính sách Âu Châu về di dân và tị nạn.