Trang chủSống đạoSuy niệm chúa nhậtChúa Nhật 15 Thường niên B (15.7.2018): "Người bắt đầu sai các ông đi" (Mc 6, 7-13)

Chúa Nhật 15 Thường niên B (15.7.2018): "Người bắt đầu sai các ông đi" (Mc 6, 7-13)

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Học hỏi Phúc Âm

1.  Đọc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bạn có thấy những điểm chung trong ba đoạn Phúc âm trên không ? Bạn có thấy có sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn văn này không?

2.  Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một? Đọc Đệ nhị luật 19,15  và Công vụ 3,1-11; 11,25-26.30; 13,2-3.

3.   Đọc Mc 6,8-9. Rốt cuộc, các môn đệ được mang những gì? So sánh với Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4. Có gì khác biệt giữa những đòi hỏi trên đây của Chúa không? Tại sao có những khác biệt ấy?

4.  Đọc Mc 6,10. Nếu được đón nhận, tại sao Đức Giêsu bảo hãy ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi?

5.  Đọc Mc 6,11. Nếu không được đón nhận, tại sao lại giũ bụi đất dưới chân? Đọc Lc 10,10-12; Cv 13,51.

6.  Đọc Mc 6,12-13. Các môn đệ đã ra đi và làm những việc gì? Những việc đó có gì đặc biệt không? Đọc Mc 1,15; Gia-cô-bê 5,14-15.

7.  Đức Giêsu có muốn sai Nhóm Mười Hai vào các làng mạc vùng Galilê không? Đọc Mc 1,38.

8.  Trong Phúc âm Mác-cô Đức Giêsu có muốn các môn đệ rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc khác không? Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15.20.

Câu hỏi suy niệm: Đọc Mc 6,8-9. Nếu Đức Giêsu sống vào thời chúng ta đang sống đây, Ngài sẽ cho phép chúng ta mang gì và cấm mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?

 

Đọc Mc 6, 12-13. Nếu Đức Giêsu sống ở Việt Nam vào lúc này, Ngài sẽ mời chúng ta làm những việc gì cho đồng bào của mình?

 

Trả lời

1.     Một điểm chung của cả ba đoạn Phúc âm trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng để làm cho họ những việc Ngài làm. Ngay từ đầu Ngài đã nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Khi lập Nhóm Mười Hai, Ngài cũng muốn sai các ông “đi rao giảng và có quyền trừ quỷ” (x. Mc 3,14-15). Cuối cùng Ngài đã thực sự sai họ đi vào các làng ở vùng Galilê (Mc 6,7-13). 

2.     Theo Bộ Đệ nhị luật, để buộc tội hay để làm chứng chuyện gì, cần có ít nhất hai người nhất trí với nhau (x. Đnl 19,15) thì mới có giá trị pháp lý. Trong Công vụ chương 3 và 4, ta thấy hai ông Phêrô và Gioan cùng làm chứng cho Đức Giêsu. Xem thêm Cv 11,25-26.30; 13,2-3. Đi từng hai người một vừa nhằm mục đích làm chứng, vừa nhằm mục đích có người bạn đồng hành để nâng đỡ và bảo vệ nhau.

3.     Theo Mc 6,8-9 các môn đệ được mang một áo, đi dép và cầm gậy. Còn trong Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4, họ lại không được mang gậy và dép. Ta không biết chắc tại sao có sự khác biệt này.

4.     Nếu được một gia đình đón nhận, Đức Giêsu khuyên không nên bỏ nhà đó để qua nhà khác chỉ vì nhà khác giàu có hơn, tiện nghi hơn. Làm thế là gây chia rẽ và đánh mất tinh thần nghèo khó, cậy dựa vào Chúa của người tông đồ.

5.     Nếu không được đón nhận thì hãy bỏ đi và giũ bụi chân lại. Giũ bụi chân là cử chỉ cho thấy mình không liên can gì đến họ nữa, họ phải chịu trách nhiệm về sự từ chối của họ (x. Cv 13,50). Cử chỉ này cũng là lời làm chứng chống lại họ sau này (Mc 6,11; Lc 10,11-12).

6.      Các môn đệ đã vâng lời Đức Giêsu, đi kêu gọi người ta hối cải (Mc 6,12), và xức dầu chữa bệnh cho người yếu đau (Mc 6,13). Đó là việc Đức Giêsu đã làm (Mc 1,15) và các môn đệ sau này sẽ tiếp tục làm (Gia-cô-bê 5,14-15).

7.     Đức Giêsu muốn cùng với các môn đệ đi rao giảng cho các làng mạc chung quanh ở vùng Galilê (Mc 1,38). Hơn nữa, Ngài còn muốn sai họ đi từng đôi một đến các làng đó (Mc 6,6b-7). Như vậy Ngài muốn sai họ trước tiên đến với đồng bào của mình.

8.     Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15 ta thấy Đức Giêsu muốn Tin Mừng được loan báo cho mọi dân tộc trên thế giới, chứ không chỉ cho người Do-thái. Và các môn đệ đã vâng lời (Mc 16,20).

Suy niệm:

 

Ðức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai.

Sau một thời gian ở với Ngài (Mc 3,14),

họ đã được Ngài sai đi rao giảng.

Người được sai đi

phải là người có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa.

Ðức Giêsu sai họ lên đường.

Ngài trao cho các ông những quyền năng Ngài có:

quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ.

Ðó là hành trang lên đường của các ông.

Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc:

một chiếc áo đang mặc,

một cây gậy và đôi dép khi đi đường.

Ðức Giêsu cấm các ông không được mang theo

lương thực, bao bị, tiền bạc...

Không lương thực đi đường nên có thể bị đói.

Không bao bị nên không thể để dành.

Không tiền bạc nên không thể mua sắm.

Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa

vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người.

Ra đi mà không có một chút bảo đảm.

Các môn đệ đã đi từ nơi nọ đến nơi kia,

lê gót qua các làng mạc và thành phố.

Họ không đóng đô ở một nơi, dù gặp thành công,

vì họ nhớ lời của Thầy:

“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh,

để Thầy còn rao giảng ở đó nữa” (Mc 1,38)

Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người tông đồ.

Sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi.

Các môn đệ loan báo về Nước Thiên Chúa đang đến.

Ðó là một tin vui, nhưng đòi con người hoán cải.

Hoán cải là điều chẳng ai ưa.

Người tông đồ cần can đảm nói điều phải nói.

Không làm nhẹ đi những đòi buộc của Tin Mừng,

không bóp méo Tin Mừng để tìm thành công cá nhân,

cũng không mỵ dân để vuốt ve dư luận.

Người tông đồ phải chấp nhận được tiếp đón

một cách nồng hậu hay lạnh nhạt.

Họ chỉ là những người phục vụ cho Tin Mừng.

Chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui của các môn đệ.

Những người đánh cá nay trở thành nhà rao giảng.

Những người ít học, bình dân, nay trừ quỷ và chữa bệnh.

Họ đem đến cho con người niềm vui,

sự giải phóng toàn vẹn cả hồn lẫn xác.

Hôm nay Ðức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới.

Ði từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau.

Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa,

nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa.

Thế giới hôm nay vẫn có nhiều bệnh tật:

bệnh tuyệt vọng chán chường, bệnh hoài nghi khép kín...

Ước gì chúng ta chữa lành những nỗi đau hôm nay.

Cầu nguyện:

 

Lạy Chúa Giêsu,

xin sai chúng con lên đường

nhẹ nhàng và thanh thoát,

không chút cậy dựa vào khả năng bản thân

hay vào những phương tiện trần thế.

 

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm:

rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,

chữa lành những người ốm đau.

 

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng

với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,

biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

 

Xin ban cho chúng con khả năng

đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

 

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ

của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

 

Lạy Chúa Giêsu,

thế giới thật bao la

mà vòng tay chúng con quá nhỏ.

Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau

mà tin tưởng lên đường,

nhẹ nhàng và thanh thoát.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Vài suy tư về việc ăn chay

Vài suy tư về việc ăn chay

Nói đến ăn chay, người ta hay nghĩ đến việc nhịn ăn,...

Thánh Giuse với người trẻ

Thánh Giuse với người trẻ

Thánh Giuse có một vai trò đặc biệt trong chương trình cứu...

Tháng Mười Một

Tháng Mười Một

Tôi không có tham vọng nghiên cứu về toàn bộ khía cạnh...

Tinh thần thơ ấu

Tinh thần thơ ấu

Tháng Mân Côi mở đầu với lễ Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng...

Đường thánh giá mở ra đường hy vọng

Đường thánh giá mở ra đường hy vọng

Đón nhận đức tin Công giáo, các ngài trở nên môn đệ...

Tôn kính cha mẹ: thừa nhận tầm quan trọng của các ngài

Tôn kính cha mẹ: thừa nhận tầm quan trọn…

Tôn kính cha mẹ là thừa nhận giá trị thực tại và...

ĐTC Phanxicô: Cái mới của Tin Mừng là biến đổi toàn thể con người chúng ta

ĐTC Phanxicô: Cái mới của Tin Mừng là bi…

Tin Mừng biến đổi con người hoàn toàn và không chấp nhận...

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy lên án chính mình, đừng lên án người khác

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy lên án chính…

Ơn cứu độ của Chúa Giêsu không phải là đồ “trang sức”,...

ĐTC Phanxicô: Chúa nhật là ngày nghỉ để chiêm niệm, tạ ơn Chúa

ĐTC Phanxicô: Chúa nhật là ngày nghỉ để …

Đối với các Kitô hữu, ngày Chúa nhật, ngày lễ nghỉ, là...

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 3

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 3

...Nếu bạn đã từng đến các bảo tàng có trưng bày nghệ...

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 2

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 2

Nếu bạn đã từng đến các bảo tàng có trưng bày nghệ...

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 1

12 Bức tranh tôn giáo nổi bật - phần 1

Là người Công giáo không có nghĩa là cả ngày tôi phải...

Bức họa cuộc bắt bớ Thánh Thanh, Thánh Hiếu, và Thánh Khoan

Bức họa cuộc bắt bớ Thánh Thanh, Thánh H…

Bức họa cuộc bắt bớ và giải thầy Gioan Baotixita Đinh Văn...

Giải thích bức i-côn Chúa Ba Ngôi của Andrei Rublev

Giải thích bức i-côn Chúa Ba Ngôi của An…

Andrei Rublev sinh vào khoảng năm 1360. Không có nhiều thông tin...

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS –  KIỆT TÁC GOTHIC, ĐỘC ĐÁO NHẤT CỦA NƯỚC PHÁP

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS – KIỆT TÁC GOTHIC,…

Nhà Thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) còn được biết...

“Vatican vừa là một cuốn sách vừa là một nhật báo người ta không ngừng giở đọc” của D. Chivot, Nhà xuất bản Assouline

“Vatican vừa là một cuốn sách vừa là một…

Vatican vừa là một cuốn sách vừa là một nhật báo người ta...

 Thánh đường lớn nhất Thái Lan của người Việt

Thánh đường lớn nhất Thái Lan của người…

Hơn 300 năm trước, một nhóm người Việt đã vượt biển đến...

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế - Huế

Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế - Huế

Đây là một công trình công giáo đồ sộ, có giá trị...

Đồ án thiết kế Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang

Đồ án thiết kế Trung tâm Hành hương Đức …

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang tọa lạc tại tỉnh...

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là một trong bốn nhà thờ...