Trang chủNăm Thánh Lòng Thương XótNGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TRONG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TRONG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG

(Trích Sách Chúc lành số 404-430)

Những điều cần biết trước

404. Trong đời sống mục vụ, nên coi trọng những cuộc hành hương đến những nơi thánh, những mộ của các thánh và những đền thánh, hoặc theo như cách truyền thống, hoặc theo kiểu ngày nay, vì chúng thôi thúc các tín hữu ăn năn hối cải, nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo và cổ vũ sáng kiến tông đồ.

405. Phải lo giữ lại điều riêng biệt của việc hành hương Kitô giáo, nghĩa là bản chất thiêng liêng của chúng, và lo trình bày cũng như chuẩn bị cách thích hợp để những người hành hương thực sự trở nên “những người lên đường đi rao giảng Chúa Kitô” (CĐ Vaticanô II: Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, số 14) và để họ nhận được hiệu quả dồi dào do việc hành hương này.

406. Vậy để những người hành hương dễ đạt được điều đó, thì thường rất có ích là lúc khởi đầu và kết thúc cuộc hành hương, nên tổ chức việc cử hành thích hợp để những người hành hương được nhận lãnh phép lành đặc biệt.

407. Còn vào lúc khởi đầu hay kết thúc cuộc hành hương mà muốn cử hành Thánh lễ hay một giờ Kinh phụng vụ, hoặc một cử hành phụng vụ nào khác, thì có thể kết thúc các cử hành đó bằng việc ban phép lành đặc biệt cho những người hành hương, theo Nghi thức đề nghị dưới đây.

408. Cả linh mục lẫn phó tế có thể sử dụng Nghi thức trình bày dưới đây. Cần giữ lại cấu trúc và những yếu tố quan trọng hơn, rồi có thể thích ứng theo hoàn cảnh của cuộc hành hương hay của địa phương.

I. CHÚC LÀNH LÚC BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG

Những nghi thức mở đầu

409. Khi đoàn người hành hương đã tụ họp lại, nên hát thánh vịnh 121 (122), hoặc ca khúc nào khác thích hợp. Kết thúc bài hát, chủ sự đọc:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Mọi người làm dấu Thánh giá trên mình và thưa:

Amen.

410. Rồi chủ sự chào những người hiện diện và nói:

Xin Thiên Chúa là Đấng cứu độ và là niềm an ủi của chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em.

Hoặc những lời thích hợp khác trích từ Kinh Thánh.

Mọi người thưa:

Và ở cùng cha (thầy).

Hoặc cách nào khác thích hợp.

411. Bấy giờ chủ sự dùng những lời sau đây hoặc tương tự để dọn lòng những người hiện diện đón nhận phép lành.

Anh chị em rất thân mến, lên đường tham dự cuộc hành hương thánh, chúng ta hãy hồi tưởng lại xem tư tưởng nào đã làm cho chúng ta có quyết định thánh thiện này.

Những nơi chúng ta mong được thăm viếng cho chúng thấy lòng sùng mộ của dân Thiên Chúa, dân đã đến viếng những nơi ấy, để lúc trở về được mạnh mẽ trong quyết tâm thăng tiến đời sống Kitô giáo và sẵn sàng hăng hái thi hành những việc bác ái từ thiện.

Nhưng, là những khách hành hương, chúng ta cũng phải mang lại gì cho các tín hữu đang sống tại nơi hành hương: đó chính là gương sáng về đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta, như vậy, mọi người, cả dân địa phương, lẫn khách hành hương đều được nên phong phú nhờ việc xây dựng lẫn cho nhau.

Quý vị có thế tải bản đầy đủ TẠI ĐÂY