Trang chủNăm Thánh Lòng Thương Xót

Năm thánh lòng thương xót

Lịch cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót

Vào ngày 13 tháng 03 năm 2015, tại Ðền thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã công bố mở một "Năm Thánh đặc biệt" gọi là "Năm Thánh Lòng Thương xót" 

Page 8 of 8