Trang chủNăm Thánh Lòng Thương Xót

Năm thánh lòng thương xót

Thông báo: Đọc Tuyển tập Sống Lời Chúa mỗi ngày trong Năm Lòng Thương Xót

THÔNG BÁO

V/v Đọc Tuyển tập Sống Lời Chúa mỗi ngày trong Năm Lòng Thương Xót

Tài liệu học hỏi Năm Thánh Lòng Thương Xót

Học hỏi tông chiếu "Dung nhan lòng thương xót" 

Bài hát chính thức năm Lòng Thương Xót 2015

Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương xót “Misericordes sicut Pater!” (Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha)

Cửa Thánh

Nghi thức khai mạc Năm Thánh thường đi liền với việc mở Cửa Thánh. Ngày 8-12-2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng mở Cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô, khai mạc Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót.

Thông báo: Nghi thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

THÔNG BÁO

Nghi Thức Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

(Chúa Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015)

Nghi thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tường thuật thánh lễ và lễ nghi mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót, do ĐTC Phanxicô chủ sự sáng mừng 8 tháng 12 năm 2015

Chương trình khai mạc và mở Cửa Năm Thánh 8-12-2015

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được khai mạc trong buổi lễ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 8-12-2015 do ĐTC chủ sự tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót – Đề tài 1

Đề tài 1. “Thiên Chúa hằng thương xót từ đời nọ đến đời kia”
 
“Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là Đấng hay thương xót” (Lc 6,36)

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Năm Thánh Lòng Thương Xót của Hội Thánh Công Giáo khai mạc ngày 8-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, và sẽ kết thúc vào ngày 20-11-2016, lễ Chúa Kitô Vua. “

Tìm hiểu Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Trong truyền thống Do Thái cổ, Năm Hồng ân được tổ chức mỗi 50 năm, để khôi phục sự bình đẳng trong tất cả concái của Israel, tạo cơ hội mới cho các gia đình đã mất tài sản và cả tự do cá nhân nữa. 

Page 7 of 8