Trang chủNăm Thánh Lòng Thương Xót

Năm thánh lòng thương xót

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót - Đề tài 9

Không có gì liên quan đến cộng đồng nhân loại mà nằm ngoài công cuộc Phúc-âm-hóa. Việc Loan báo Tin mừng sẽ thiếu sót nếu không xét tới các đòi hỏi liên tục của Tin Mừng.....

Người nghèo là kho tàng cùa Giáo Hội

Anh chị em ở trong tim Giáo Hội và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài.

Đức Thánh Cha: Lòng thương xót không có việc làm là ”chết”

Trong buổi tiếp kiến chung sáng 30-6-2016, ĐTC nhắc nhở cho các tín hữu rằng ”lòng thương xót nếu không có việc làm thì tự nó chết”.

Các người nghèo, người bị loại trừ và bệnh tật là thịt xác của Chúa Kitô

Khi giơ tay đụng đến người phong cùi, Chúa Giêsu dậy chúng ta đừng sợ hãi đụng chạm tới người nghèo và người bị loại trừ, bởi vì Ngài ở trong họ.

Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận lời Chúa mời hoán cải

Sáng thứ bẩy 18-6-2016, ĐTC đã tiếp kiến chung 50 ngàn tín hữu và ngài kêu gọi mọi người hãy đón nhận lời mời của Chúa Giêsu ”hãy hoán cải”.

Đức Thánh Cha kêu gọi cảm thông các gia đình gặp khó khăn

ĐTC kêu gọi cảm thông với các gia đình gặp khó khăn và ngài cho rằng nhiều cặp hôn phôn kết ước bất thành.

Chúa Giêsu đi qua đâu ở đó luôn luôn có sự giải thoát

Khi cho người mù thành Giêricô được sáng mắt Chúa, Giêsu cũng khiến cho dân chúng trông thấy. Cùng ánh sáng đó soi chiếu cho tất cả mọi người, và làm cho họ cùng chung lời chúc tụng. 

Biến cố chính của đức tin là chiến thắng của Thiên Chúa trên khổ đau và cái chết

Biến cố chính của đức tin là chiến thắng của Thiên Chúa trên khổ đau và cái chết. Chúa Giêsu xin cho Ngài cái chết của chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi nó, và trao ban sự sống trở lại cho chúng ta.

Thiên Chúa hoàn toàn rộng mở con tim cho người khiêm nhường

Kiêu căng làm hỏng mọi hành động tốt, khiến cho lời cầu nguyện thành trống rỗng và làm cho chúng ta xa cách với Thiên Chúa và với tha nhân. 

Gợi ý mục vụ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót - Đề tài 7

Cần không ngừng chiêm ngắm Dung mạo Lòng Thương Xót mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì đó là nguồn suối của hoan lạc, thanh bình, và bình an.

Page 3 of 8