No posts to display

- Advertisement -

Tin mới

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH NHÀ XỨ SAU 1 THÁNG THI CÔNG

Với sự nỗ lực của cha xứ Antôn và cha phó Phêrô, cùng sự đóng góp công sức và tiền của của bà con...

[Album 4] Công trình nhà xứ đang thi công

Sở Kiện, ngày 09 tháng 07 năm 2021

[Album 3] Đổ bê tông móng nhà xứ

Sở Kiện, ngày 04 tháng 07 năm 2021