Trang chủAlbum ảnhSở Kiện - Trung Tâm Tổ Chức Các Sự Kiện Công Giáo Lớn

Sở Kiện - Trung Tâm Tổ Chức Các Sự Kiện Công Giáo Lớn

 
Sở Kiện hiện là trung tâm tổ chức các sự kiện công giáo quan trọng
của Tổng Giáo Phận, Giáo Tỉnh Hà Nội và Giáo hội Công giáo Việt Nam.
 
         1. 10/11/1912 Công Đồng Bắc Kỳ họp tại Sở Kiện.
 
         2. 24/11/2009 Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh 2010, Kỷ niệm 350 năm truyền giáo tại                        Việt Nam và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam.
 
         3. 01/06 - 06/6/2010 Hội ngộ Niềm Tin nhân dịp Năm Thánh 2010, qui tụ khoảng 820 linh                  mục đến từ 10 giáo phận Miền Bắc.
 
         4. 18/10/2012 Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin. 
         
         5. 24/11/2012 Kỷ niệm 100 năm Công Đồng Kẻ Sở (1912-2012).
 
         6. 17/06 -19/06/2013 Kỷ niệm 25 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam.
 
         7. 17-18/11/2015 Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.
 
8. 13/12/2015 Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 
9. 13/11/2016 Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 
 
TTHH Sở Kiện