Trang chủAlbum ảnhCác nhà thờ giáo họ thuộc giáo xứ Sở Kiện

Các nhà thờ giáo họ thuộc giáo xứ Sở Kiện

Các nhà thờ giáo họ thuộc giáo xứ Sở Kiện

1. Giáo họ Yên Xá

Nhà thờ giáo họ Yên Xá trước kia

..... và bây giờ

Nhà thờ giáo họ hiện đang được tu sửa phần nhà áo và thay lớp ngói mới .....

2. Nhà thờ họ Kiện

 

Mặt trước nhà thờ

và bên trong ... 

hang đá Đức Mẹ

 

3. Giáo họ Ô Cách

 

4. Giáo họ Võ Giang

Nhà thờ giáo họ hiện đang dần được hoàn thiện 

bên trong nhà thờ

ngôi nhà nguyện nơi cử hành phụng vụ tạm thời trong khi xây dựng nhà thờ

5. Giáo họ Thủy Cơ

 

6. Giáo họ Trung Thứ

Nhà thờ đang được xây dựng thay thế ngôi nhà thờ nhỏ và đang bị xuống cấp trước đây.

đến nay đã gần hoàn thành

7. Giáo họ Khắc Cần

Nhà thờ Giáo họ

8. Giáo họ Tháp

Nhà thờ Giáo họ mới được tu sửa sau thời gian bỏ hoang

hiện nay đã khá khang trang

9. Nhà tập Mến Thánh Giá

TTHH Sở Kiện