HĐMV hai xứ Sở Kiện - Khắc Cần và các giáo họ

Cùng với gia đình Tổng Giáo Phận Hà Nội mừng kính Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, quan thầy quý Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV). Thứ Năm, ngày 12/08/2021, tại ngôi thánh đường giáo xứ Sở Kiện, cha xứ Antôn Trần Quang Tiến đã dâng Thánh lễ cách đặc biệt cho quý HĐMV hai xứ Sở Kiện và Khắc Cần nhân ngày mừng kính Thánh quan thầy. Thánh lễ được diễn ra cách trang nghiêm và sốt sáng.

Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn riêng cho quý HĐMVGX qua lời bầu cử của thánh quan thầy để mọi người biết quảng đại đáp lại lời mời gọi mà Chúa muốn gửi tới quý ông bà qua việc phục vụ các công việc của Giáo xứ.

BTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here