Cùng với toàn thể giáo hội mừng kính Thánh Laurenso, Phó tế, Tử đạo, ngày 10/08/2021. Ban Lễ Sinh giáo xứ Sở Kiện đã hân hoan mừng lễ Thánh quan thầy trong niềm vui giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy chỉ có các thành viên trong ban lễ sinh nhưng tất cả đều chung tâm tình tạ ơn, cầu nguyện cùng Thánh quan thầy.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Laurensô, nguyện xin Thiên Chúa đổ đầy tràn ân sủng trên mỗi Lễ sinh, biết noi gương Thánh quan thầy sống hiệp nhất phục vụ, chu toàn bổn phận giúp lễ, để các em nhiệt thành phục vụ bàn thánh Chúa trong đức tin và lòng yêu mến.

BTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here