Tin tổng hợp hành hương các Thánh Tử Đạo trong tháng 11/2020

Tổng Hợp Các Đoàn Hành Hương Kính Viếng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện Trong Tháng 11/2020.

Chúa Nhật, ngày 01/11/2020, lớp Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân khóa III – Giáo xứ Phủ Lý hành hương kính viếng các thánh Tử đạo.

Thứ Ba, 17/11/2020, đoàn Công Giáo Sài Gòn hành hương kính viếng các thánh Tử đạo.

Thứ Ba, 17/11/2020, Hội Đồng Mục Vụ giáo họ Hòa Chúng Nho Quan hành hương và dâng lễ kính viếng các thánh Tử đạo

Thứ Bẩy, 21/11/2020, lớp Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân giáo xứ Bút Đông hành hương kính viếng các thánh Tử đạo

Chúa Nhật, 22/11/2020, lớp Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân giáo xứ Mạc Thượng hành hương và dâng lễ kính viếng các thánh Tử đạo

Thứ Tư, ngày 25/11/2020, Ban hành giáo xứ Ngọc Châu – Gp. Thái Bình hành hương kính viếng các thánh Tử đạo.

Thứ sáu, ngày 27/11/2020, ban GLV & Huynh Trưởng giáo xứ Hai Giáp – Gp. Bùi Chu hành hương kính viếng các thánh Tử đạo.

BTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here