[Trực tiếp] Thánh lễ truyền chức Linh mục 9h30 ngày 3-12-2020 tại TTHH Sở Kiện

 

Tổng Giám mục [ĐTM] Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ và phong chức Linh mục cho 9 thầy Phó tế thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội:

1. Phêrô  NGUYỄN VĂN CAO, sinh năm 1990, Giáo họ Tân Độ, Giáo xứ Xuy Xá.

2. Giuse  PHẠM QUANG ĐĂNG, sinh năm 1984, Giáo họ Vĩnh Dự, Giáo xứ Vĩnh Đà.

3. Giuse  VƯƠNG VĂN ĐỦ, sinh năm 1984, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

4. Giuse  TRẦN MẠNH HIỆP, sinh năm 1983, Giáo họ Trại Hương, Giáo xứ Xuân Bảng.

5. Phêrô  PHẠM VĂN HÙNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Vạn Điểm.

6. Antôn Giuse  PHẠM VĂN HƯNG, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

7. Micae  NGUYỄN HOÀNG NAM, sinh năm 1988, Giáo họ Cao Dương, Giáo xứ An Tập.

8. Giuse PHẠM VĂN THẾ, sinh năm 1983, Giáo họ Hoà Mục, Giáo xứ Đạo Truyền.

9. Giuse  TRẦN NGỌC VÀNG, sinh năm 1985, Giáo họ Thát Đông, Giáo xứ Bảo Long.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here