Lịch lễ tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện

Lịch cử hành phụng vụ mùa đông tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện:

I. Ngày thường

1. Thứ 2, 3, 4, 5, 6:

– 17h30: Chầu thánh thể + Kinh Phụng Vụ

– 18h00: Thánh lễ

2. Thứ 7:

 04h30: Kinh phụng vụ

– 05h00: Thánh Lễ sáng

– 16h00: Chầu Thánh Thể + Kinh Phụng Vụ

– 16h30: Thánh Lễ Chúa Nhật

 

II. CHÚA NHẬT VÀ LỄ TRỌNG

– 07h00 : Thiếu nhi tập hát + Học hỏi Kinh Thánh

– 07h30: Thánh Lễ Sáng Chúa Nhật dành cho thiếu nhi

 16h00: Kinh Phụng Vụ.

– 16h30: Thánh Lễ Chúa Nhật

– 20h15: Thánh lễ Chúa Nhật

 

TTHH Sở Kiện

 

 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here