Ngày 20/9: Các Giáo xứ miền Bình Lục – Giáo hạt Phủ Lý hành hương Sở Kiện

Thứ Năm ngày 20/9/2018, các Giáo xứ Đạo Truyền; An Tập; Hà Ngoại; Tiêu Hạ; Tiêu Thượng; Bói Kênh và Trung Lương đã về Tiểu Vương cung Thánh Đường Sở Kiện để hành hương trong Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển Thánh cho các Thánh tử đạo Việt Nam.

Thứ Năm ngày 20/9/2018, các Giáo xứ Đạo Truyền; An Tập; Hà Ngoại; Tiêu Hạ; Tiêu Thượng; Bói Kênh và Trung Lương đã về Tiểu Vương cung Thánh Đường Sở Kiện để hành hương trong Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển Thánh cho các Thánh tử đạo Việt Nam.

Chủ tế Thánh lễ hôm nay là cha Giuse Nguyễn Tiến Mẫn – chính xứ Hà Ngoại, cùng đồng tế là quý Cha đang coi sóc các Giáo xứ về hành hương hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều – chính xứ Đạo Truyền đã trình bày cho cộng đoàn thấy được những tấm gương kiên trung của các Thánh tử đạo cha ông chúng ta. Ngài cũng liên hệ đến lòng kiên trung như một mẫu số chung mà các Thánh tử đạo đều có, đó cũng là những tấm gương của các Thánh tử đạo: Thánh Anrê Kim Taegon, thánh Phaolô Chong Hasang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên mà hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng kính các Ngài.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng sốt sáng dâng lời cầu nguyện với lời kinh để đón nhận ơn Toàn xá và tỏ lòng tôn kính các Thánh tử đạo Việt Nam.

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

14582 hanh huong 10

TTHH Sở Kiện

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here